Moni­ka Abso­lo­no­vá – vánoč­ní koncert

Říj 5, 2021 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // KONCERTY

21.12.2021 |19:00|

Divadlo Bolka Polívky | Jakubské náměstí 5, Brno

www.divadlobolkapolivky.cz…


Vstupné: od 300 Kč

V rám­ci veče­ra zazní důvěr­ně zná­mé a oblí­be­né vánoč­ní pís­ně. Osvěd­če­né hity, nové sklad­by, jedi­neč­ný hlas Moni­ky Abso­lo­no­vé za dopro­vo­du pia­nis­ty Ondře­je Háj­ka jsou záru­kou kon­cer­tu plné­ho emo­cí a neo­pa­ko­va­tel­né atmosféry.

Štítky: