Big Light

Pro 8, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

7.12. – 12.3.

Dům umění   |   Malinovského nám. 2, Brno

www.dum-umeni.cz…


Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 80/40/20,- Kč
Vernisáž: 6.12.

Kurátor: Milan Kreuzzieger, Jen Kratochvil

Dům umění města Brna propůjčuje svůj prostor historického funkcionalistického výstavního pavilonu uměleckému projektu BIG LIGHT pro účely zkušebního provozu její experimen-tální laboratoře a informačního centra. Po dobu několika nadcházejících měsíců bude výstavní charakter Domu umění přeměněn na zázemí pro vědecké výzkumy v oblasti ohledávání sociologických, psychologických i ryze fyziologických aspektů kontaktu člověka s uměle utvořenými augmentovanými a virtuálními světy, které se paralelně prolínají do každodenního fungování naší společnosti. Akcelerovaný vývoj technolo-gických prostředků, sloužících stále více jako prodloužení možností lidského těla spíše než jako pouhé nástroje, které ovládáme, způsobil, že naše vazby s hmotnou realitou se rozostřují. Vnímání toho, nakolik sami držíme kontrolu nad svým prostředím a do jaké míry jsme naopak zpětně řízeni výdobytky vlastních invencí, je nezřetelné.

BIG LIGHT je globální iniciativa, která je po konci Velké války augmentované reality a jejích důsledcích odpovědná za ochranu, systematizaci a šíření vědění lidstva s využitím rozšířené reality a umělých farmaceutických stimulantů. Prostřednictvím BIG LIGHT máme možnost udržovat spojení s naší historií a posouvat dále nové hranice schopností lidstva porozumět minulosti, současnosti i dnům budoucím a v důsledku toho poskytnout všem občanům právo na rovný přístup k veškerému vědění lidstva. BIG LIGHT začala jako laboratoř pro výzkum lidského chování, během Války byla rozšířena o chemické oddělení, které mělo tehdy zásadní význam při překonání tohoto konfliktu. Později se BIG LIGHT vynořila jako architekt naší současné sociálně-politické struktury.“

Štítky: