Bolest těch druhých

8.12.2022 – 16.4.2023

DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha

www.dox.cz…


Kurátor: Leoš Válka, Otto M. Urban, Michaela Šilpochová, Tomáš Glanc, Stefano Carini

Susan Sontag ve slavné eseji S bolestí druhých před očima (2003; česky 2011) navrhla zásadní přehodnocení obrazů bolesti, hrůzy a krutosti. Položila v ní důležitou otázku: jak lze zprostředkovat utrpení, které je pro ty, kteří ho sami nezažili, nepředstavitelné?

Cílem výstavního projektu Bolest těch druhých je zamýšlet se nad schopností umění vypovídat o válce, ale především nad naší (ne)schopností vztahovat se prostřednictvím umění k hrůzám války a k bolesti lidí, které zasáhla.

Vznik tohoto projektu podnítila neospravedlnitelná ruská invaze na Ukrajinu a nevýslovná zvěrstva, k nimž dochází už mnoho měsíců. Důležité však je, že hlavním tématem výstavy není válka na Ukrajině. A není to ani politika či idelogie. Chtěli bychom postihnout univerzální lidskou zkušenost – schopnost přiblížit se bolesti a utrpení druhých prostřednictvím umění.

Výstava uvede současnou malbu, fotografii, grafiku, videa a instalace umělců z různých zemí, zastoupeni jsou Andreas Serrano, Christian Boltanski, Gerhard Richter, Nikita Kadan a další. Historická umělecká díla zasadí dané téma do širších souvislostí.