Casa Immaginaria. Living in a dream

18.1. – 30.4.2023

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) | 17. listopadu 2, Praha

www.upm.cz…


Vstupné: od 40 Kč
Kurátor: Adam Štěch
Design výstavního a grafického řešení: Matěj Činčera, Jan Kloss (OKOLO)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje ve spolupráci se studiem OKOLO projekt, s nímž se Česká republika účastnila 23. Trienále designu a architektury v Miláně, které mělo téma Unknown Unknowns: An Introduction to Mysteries (15. 6. – 11. 12. 2022). Kurátor Adam Štěch vybral několik mezinárodních výtvarníků zabývajících se digitálním designem, kteří vytvořili snové fiktivní interiéry odkazující k současnému fenoménu tzv. dreamscapes. Tato fiktivní alternativa úniku od problémů reálného světa do neznámého prostředí snového idealismu zaplavila Instagram a další sociální sítě především v pandemických letech 2020 a 2021 a stala se pro mladé tvůrce svébytnou kreativní cestou.

Vytištěné a v prostoru instalované velkoformátové obrazy digitálních vizualizací fungují na výstavě jako symbolické portály do imaginativních a neskutečných světů, které vytvořili přední světoví výtvarníci Alberto Carbonell, Alexis Christodoulou, Hugo Fournier, Stefano Giacomello, Bérénice Golmann-Pupponi, Hannes Lippert, Paul Milinski, Joe Mortell, André Reisinger, Victor Roussel, Charlotte Taylor a studio Six N. Five.

Pro historický kontext jsou v expozici představeny také desítky příkladů fantastických, fiktivních a spekulativních architektonických, designérských a uměleckých projektů napříč historií. Vize neo-klasicistních architektů, surrealistických malířů, modernistických architektů a současných digitálních umělců vytváří kontextuální pozadí pro současnou tvorbu, která je často těmito projekty z minulosti inspirována. Společně odhalují historii i současnost hledání neznámého a snového jako alternativy k našemu reálnému a nelehkému bytí.

Štítky:,