Charlotte Sands

5.6.2024 |20:00|

Kasárna Karlín | Prvního pluku 20/2, Praha

www.kasarnakarlin.cz…


Vstupné: od 395 Kč

Hud­ba Char­lotte Sands je naži­vo pořád­ně hla­sitá, jak ostat­ně ví všich­ni, kdo ji viděli na turné s My Chem­i­cal Romance nebo 5 Sec­onds of Sum­mer. Teď má namířeno do Prahy a pro­tože původ­ně pláno­vané Cha­peau Rouge právě vypro­dala, pře­sou­váme její kon­cert, který proběhne 5. červ­na, do pros­tor Kasáren Karlín.

Všech­ny již zak­oupené vstu­penky zůstá­va­jí v plat­nos­ti a není potře­ba je měnit. Prodej vstu­penek za ste­j­nou cenu pokraču­je dál.

Síla hud­by Char­lotte Sands tkví v kom­bi­naci veselých melodií s nestoud­ně upřím­ný­mi tex­ty. A pořád­ně hla­sitá je i naži­vo, jak ostat­ně ví všich­ni, kdo ji viděli na turné s My Chem­i­cal Romance nebo 5 Sec­onds of Sum­mer. Teď má namířeno do Prahy.

Štítky:,