Dimenze designu

11.11.2021 – 23.1.2022

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) | 17. listopadu 2, Praha 1

www.upm.cz…


Vstupné: Zdarma
Kurátor: Martin Surman

Retrospektivní výstava ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje vybrané designérské a výstavní projekty, kterými se ateliér prezentoval na tuzemských a zahraničních akcích zaměřených na design.

Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl založen v roce 1999, navazuje na dlouholetou tradici výuky průmyslového designu, jejíž základy byly koncipovány na sklonku 30. let 20. století ve zlínské Škole umění, založené společností Baťa. Zlín se stal kolébkou českého průmyslového designu zejména zásluhou takových osobností, jakými byli prof. Vincenc Makovský, prof. Zdeněk Kovář a jeho žák prof. akad. soch. Pavel Škarka.

Studium v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který od roku 2014 vede doc. MgA. Martin Surman, ArtD., je zaměřeno na navrhování sériově vyráběných produktů z oblastí designu nábytku, interiérových doplňků, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod. V rámci ateliérové výuky je kladen důraz zejména na vysokou užitnou hodnotu návrhu a jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu, ekologii a výrobní potenciál.

Štítky:,