Expozice Muzea jihovýchodní Moravy na zámku ve Zlíně

Dub 15, 2016 // kaja // 0 komentářů // AKTUALITY, VÝSTAVY
Hlavním sídlem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je místní zámek, kde si prohlédnete stálé expozice, ale i krátkodobé výstavy.

Ustavení krajského muzea po předchozích neúspěších vyvrcholilo v roce 1953. Vzniklo muzeum, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. S průběhem času muzeum střídalo své názvy, až do současného, který existuje od roku 1990.

Stálé expozice Zámku Zlín:

  • Pamětní síň Františka Bartoše (1837 – 1906) – seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi života národopisce, folkloristy, jazykovědce a pedagoga jeho publikacemi, ohlasem a oceněním jeho díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové. V Muzeu jihovýchodní Moravy existuje také Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše.
  • S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly – v roce 1995 věnovali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu, 30. listopadu 1996 byla otevřena ve zlínském zámku expozice. V ní jsou vedle osobních dokladů a údajů i některé součásti výstroje, ukázky ze sbírky cizokrajných mincí a poštovních známek. Unikátní fotografie doplňuje kolekce předmětů získaných při zajímavých setkání a událostech.
  • Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti – expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás.

Expozice muzeum 15.04. 3                         Expozice muzeum 15.04.            Expozice muzeum 15.04. 2

Z historie zámku
Existence tvrze v místech dnešního zámku je doložena zápisem v deskách zemských z roku 1571. Dějiny zámku jsou spojeny s dějinami Zlína, jako střediska zlínského panství. Majiteli panství byli na téměř sto let Tetourové, dále pak Jan Kropáč z Nevědomí, Kryštof Cedlar Pačlavský a od roku 1622 užívali výnosu panství věřitelé Cedlarů. Až do poloviny 17. století byl zámek trvale obýván. V roce 1655 koupil panství Gabriel Serényi, který obvykle sídlil jinde. Podobně tomu bylo za Rotalů (1712 – 1763). Roku 1763 zdědila panství nejmladší dcera Jáchyma Adama Rotala, Marie Terezie, provdaná Khevenhüllerová. V letech 1804 až 1857 vlastnili panství Brettonové, od roku 1860 Hauptové. Město Zlín koupilo zámek 25. června 1929.