Josef Sudek: V ateliéru

Pro 23, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

1.12. – 27.1.

Galerie Věda a umění   |   Národní 3, Praha 1

www.facebook.com…


Kurátor: Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

V roce 1978 předala Anna Fárová na přání sestry fotografa Boženy Sudkové do Ústavu dějin umění AVČR více než 13 000 negativů Josefa Sudka. Jedním z největších souborů této komerční části Sudkovy pozůstalosti jsou negativy fotografií obrazů, kreseb a soch téměř 800 umělců, ať už těch, kteří tehdy žili, nebo již mrtvých mistrů. Vedle reprodukcí uměleckých děl konvolut obsahuje v některých případech i pohledy do ateliérů a portréty samotných umělců, kteří v daném ateliéru pracovali. Pro výstavu jsme vybrali deset umělců a jejich ateliéry. Fotografie nejsou originálními pozitivy, ty se nedochovaly, ale kontaktní kopie, tzv. newprinty, které byly zhotoveny speciálně pro tuto výstavu z originálních negativů Josefa Sudka fotografem Vlado Bohdanem z ÚDU. Tak se vedle ateliérů sochařů Bohumila Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové objevuje ateliér malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství. Jsou představeny i prostory tvorby „menších“ umělců, pro něž ovšem Sudek měl většinou slabost. Jde o sochaře Jiřího Jašku, malíře Františka Zikmunda, Viléma Plocka a Emanuela Famíru. K Sudkovým přátelům patřil také malíř Ota Janeček.
Sudkův vlastní ateliér schovaný na zahrádce mezi činžáky na Újezdě byl označen za alchymickou kuchyni jeho tvoření. Sudek nejspíše věřil, že tajemství umělce je zakleto v jeho ateliéru. Jako by hledal v ateliéru klíč k tvorbě autora, nebo alespoň vyzýval diváka, aby jej nalezl.

Štítky: