Kinetismus: 100 let elektřiny v umění

22.2. – 20.6.2022

Kunsthalle Praha | Pod Bruskou 132/2, Praha 1

www.kunsthallepraha.org…


Kurátor: Peter Weibel, Christelle Havranek, Lívia Nolasco-Rózsás

Jakým způsobem elektřina proměnila uměleckou praxi od počátků 20. století do současnosti? Odpovědi přinese velká zahajovací výstava v Kunsthalle Praha, na níž bude k vidění bezmála sto děl od více než devadesáti umělkyň a umělců z celého světa.

Multimediální výstava Kinetismus: 100 let elektřiny v umění zachycuje vývoj umění od prvního uměleckého využití motorizovaného pohybu a umělého světla až po informační technologie a digitální umění současnosti. Jejími čtyřmi klíčovými oblastmi jsou kinematografie, kinetické umění, kybernetické umění a počítačové umění.

Návštěvníci se dočkají imerzivního zážitku ve dvou galeriích na 840 metrech čtverečných nového prostoru pro umění. K vidění bude bezmála devadesát uměleckých děl hned od několika generací umělců z celého světa, včetně jednotlivců a členů význačných skupin a kolektivů jako Bauhaus, GRAV, Dvizhenie, ZERO nebo teamLab.

Expozice představí díla skutečných průkopníků, jakými byli Mary Ellen Bute, László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp nebo Zdeněk Pešánek. Byl to právě Pešánek, významný avantgardní umělec a průkopník světelně-kinetického umění, kdo v roce 1941 vydal zásadní publikaci s názvem Kinetismus (samotný termín pochází ze starořeckého slovesa κῑνέω (kīnéō), což znamená „pohybovat se“), kterou Kunsthalle Praha ve spolupráci s AMU znovu vydá v češtině a vůbec poprvé také v angličtině.

Již od své výstavby v meziválečném období byla budova bývalé Zengerovy trafostanice s Pešánkem přímo a úzce spjata. Pro její fasádu totiž navrhl soubor alegorických luminokinetických soch s názvem Sto let elektřiny. Výstava na jeho odkaz přímo navazuje a odhaluje tak vazbu mezi pohyblivými stroji a pohyblivými obrazy: elektřinu.