„Které zrcadlo chceš olizovat?“

Čvn 12, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

16.6. – 30.10.

Pražákův palác   Ι    Husova 18, Brno

www.moravska-galerie.cz…


Kurátor: Åbäke, Sofie Dederen, Radim Peško
Konání v rámci: 27. Bienále Brno 2016

Výchozím bodem projektu „Které zrcadlo chceš olizovat?“ je předkpoklad, že když je něco vytištěno, stává se to skutečnějším. „Které zrcadlo chceš olizovat?“ představí díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku. Bude se skládat jak z vypůjčených artefaktů, tak z nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu. Z této konstelace vznikne heterotopie, kde je vše reálné, ale zároveň se odklání k fikci, a naopak.

Výstava nebude omezena pouze na prostor galerie, ale odehraje se i ve městě, na autobusových zastávkách, ve filmových programech, rozhovorech, knihkupectvích a na dalších místech nacházejících se mimo bezpečí „bílé krychle“. Kde jinde totiž lépe ukázat grafický design, nežli v jeho přirozeném prostředí? Výstava vzniká ve spolupráci s Frans Masereel Centrum v Belgii.