Kultura nevidomých

Říj 10, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

Stálá expozice

Technické museum v Brně   |   Purkyňova 105, Brno

www.technicalmuseum.cz…


Oddělení dokumentace slepecké historie navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného PhDr. Josefem Smýkalem.

PhDr. Josef Smýkal (nar. 19. 9. 1926) působil jako učitel hudby, později ředitel ZDŠI pro nevidomé v Brně, tyflopedagog, zakladatel poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. Od svých sedmnácti let shromažďoval pomůcky pro nevidomé, aby mohl uskutečnit svůj sen – založit Slepecké muzeum v Brně, což se mu podařilo 5. května 1992. V roce 1990 začal vydávat časopis pro nevidomé Brněnský občasník, tehdy jediný časopis svého druhu na Moravě. Po létech samostatné činnosti bylo v roce 2000 Slepecké muzeum včleněno do struktury TMB a od té doby zde vyvíjí své sbírkotvorné, prezentační a další aktivity.
PhDr. Josef Smýkal digitalizuje a následně převádí do Braillova písma publikace a archivní materiály, pozvánky a jiné práce a spolupracuje s vedoucí oddělení Mgr. Eliškou Hluší na různých projektech. Oddělení nabízí specifické služby týkající se zpřístupnění fondů TMB i dalších muzeí nevidomým a slabozrakým.  Součástí expozice je zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

Štítky: