Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně

Čvc 15, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

22.9.2014 – 31.12.2016

Šternberský palác   |   Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha

www.ngprague.cz…


Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl plně finančně podpořen prestižním patronem – společností Bank of America Merrill Lynch.

Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy, které budou nainstalovány naproti Rembrandtovu dílu jsou  shodného formátu, ostatní je věcí umělecké invence. Tato  recepce (či apropriace) starých mistrů je v  umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným.  Národní galerie v Praze v některých výstavních projektech a doprovodných programech nejen že hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo iniciuje vznik osobitých reflexí návštěvníků všech věkových kategorií. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

Kurátor:
PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
Šternberský palác

Mgr. Jitka Handlová
kurátorka pro edukační činnost

rembrandt_nahled