PLATOvideo07 – Válka

Čvn 18, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

3.6. – 7.8.

PLATO – Galerie města Ostravy     Ι     Ruská 2993, Ostrava

www.plato-ostrava.cz…


„2. světová válka pro nás samozřejmě neoznačuje jen samotný vojenský konflikt, vyjadřuje excesy dvacátého století samotného, které vnímáme jako nadmíru děsivé,“ píše ve své novele Seth Price. Další z navazujícího cyklu výstav PLATOvideo ohraničená zpětnými reinterpretacemi naší moderní historie v jejích stěžejních momentech se také nezabývá pouze tímto konfliktem, ale otázkou dlouhodobého, opakovaného rozporu v etice moderní společnosti. Tento fenomén demonstruje prací tří mezinárodních umělců. Filmu francouzské umělkyně Marine Hugonnier Ariana (2003) lokalizované v Afghanistánu, kde se filmový štáb neúspěšně pokouší shlédnout z výšky pohoří Hindu Kush krajinu celé země pro symbolické pochopení událostí její minulosti, stejně jako předzvěsti nadcházejících let. Cabaret Crusades: The Secrets of Karbalaa (2015) egyptského umělce Waela Shawkyho přepisují západní kánon čtení historie křížových výprav skrze arabskou perspektivu a ukazují moment konfliktu, který dalece přesahuje své místo v dějinách a pro dnešní svět nabízí možnost více než aktuální nutnosti přehodnocení ustálených úhlů pohledu. Poslední film Muster (Rushes) (2012), práce německého umělce Clemense von Wedermeyera promítaný v kině Cineport, sleduje v třech časových údobích osudy původního benediktinského kláštera v Breitenau, nedaleko Kasselu, který v průběhu 20. století sloužil jako věznice, koncentrační tábor, dívčí internát a nakonec psychiatrická léčebna. Všechny tři filmy spojuje zájem o konkrétní prostor opakovaně se navracejícího konfliktu v různých časových rovinách, explicitním i implicitním ohledáváním charakteru místa a psychologických sond do charakteru jejích obyvatel i dobyvatelů.

Štítky: