Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?

Říj 31, 2017 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

27.10. – 2.12.2017

Galerie UM | Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

www.umprum.cz…


Vstupné: Zdarma
Kurátor: Jiří Pelcl
Konání v rámci: Designblok 2017
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin, V době trvání Designbloku otevřeno i v neděli 29. 10.

Výstava britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM

Problematikou stárnutí populace ve společnosti a úlohou designérů při řešení jejich potřeb se zabývá výstava „Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?“ britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tuto výstavu pořádá u příležitosti přehlídky designu Designblok.

Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá.

Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.

Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů upozorňujících na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem.

Kurátor výstavy Jiří Pelcl k tématu říká: „Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor, který zkoumá východiska k diskuzi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení. Je výzvou pro designéry, aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů, které zejména seniorům ulehčí život.“

Štítky:,