Tolik jiné přítomnosti

27.1. – 24.4.2022

DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz…


Ve výstavě Tolik jiné přítomnosti se ve třech patrech věže Centra DOX setkává malba Patrika Hábla s literaturou a poezií Anny Beaty Háblové. Přestože na současné umělecké a literární scéně jsou oba známi, jde o jejich první společnou prezentaci v prostoru galerie.

Patrik Hábl se do povědomí veřejnosti zapsal především svými monumentálními intervencemi abstraktního umění do významných (často sakrálních) historických i současných staveb a stálých galerijních expozic. Charakteristickým rysem jeho tvorby je kromě monumentality a práce s prostorem i dlouhodobý zájem o experiment s malířskými technikami a postupy, kdy neúnavně testuje možnosti média malby a s nekonečnou invencí se neustále snaží posouvat je dál. Zatímco v jeho výstavách i intervencích do veřejného prostoru dosud převažovala abstraktní malba, ve výstavě Tolik jiné přítomnosti představuje Patrik Hábl téměř neznámou polohu své tvorby inspirovanou jeho dlouhodobou fascinací klasickým portrétem a lidskou tváří.

Anna Beata Háblová, původní profesí architektka a urbanistka, se v posledních letech zaměřuje na práci se slovem, a to v jeho mluvené, psané i slyšené podobě. Je autorkou čtyř básnických sbírek a jednoho románu a věnuje se i žánru slam poetry. Zajímá ji intervence slova do veřejného prostoru a způsob, jakým text dokáže reagovat nejen na architekturu a urbanismus, ale i umění. Ve výstavě Tolik jiné přítomnosti zkoumá různé podoby a polohy textu – od básnické formy a její intervence do konkrétního prostoru věže DOXu přes báseň v audiovizuální podobě až po román jako uměleckou instalaci.