Zengerova transformační stanice

22.2. – 22.5.2022

Kunsthalle Praha | Klárov 5, Praha 1

www.kunsthallepraha.org…


Výpravný příběh o tom, jakou roli sehrály elektřina a moderní technologie v rozvoji Zengerovy trafostanice, ale i v dějinách celé Prahy. Výstavou Kunsthalle Praha vzdává hold bohaté minulosti vlastní budovy.

Prozkoumáte fascinující historii původní stavby z třicátých let 20. století od architekta Viléma Kvasničky, který důmyslně vsadil průmyslový provoz do přísně racionálního interiéru, navenek ovšem budovu koncipoval téměř jako městský palác, přirozeně splývající s historickou zástavbou Malé Strany.

Proniknete hlouběji i do odkazu Zdeňka Pešánka, vizionáře kinetického umění, který právě pro čelní fasádu Zengerovy trafostanice v letech 1932–1936 navrhl cyklus alegorických světelně-kinetických plastik s názvem Sto let elektřiny. Pozoruhodné objekty z industriálních materiálů se zabudovanými neonovými trubicemi sice v roce 1937 získaly mimořádné ocenění na Světové výstavě v Paříži, ale poté se jejich stopa vytrácí a na průčelí Zengerovy trafostanice nebyly nikdy osazeny. Nyní se do Kunsthalle Praha alespoň symbolicky vrací prostřednictvím speciální velkoplošné projekce v rámci multimediálního výstavního projektu.