Zmizelá Plzeň

Lis 15, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

4.11. – 5.2.

Západočeská galerie v Plzni   |   Pražská 13, Plzeň – výstavní síň „13“

www.zpc-galerie.cz


Autor: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt
Kurátor: Petr Domanický

Na historických obrazech ze sbírek Západočeské galerie, na fotografiích, v modelech a řadě dokumentů výstava připomíná stavby i celé části města, které zanikly nebo doznaly podstatných změn.

Na výstavě jsou prezentována díla ze sbírek ZČG, jejichž autory jsou Václav Jansa, Karel Votlučka, Svatopluk Janke, Augustin Němejc, Jan Konůpek, Alois Moravec a další umělci. Ze sbírek Západočeského muzea je vystaven mj. unikátní střelecký terč s pohledem na Plzeň z r. 1796 zachycují dosud stojící městské hradby, z fondů Archivu města Plzně řada vedut. Představeno je také několik stavebních a urbanistických plánů, např. projekt sirkárny v dnešní Sirkové ulici. Součástí expozice jsou také dva architektonické modely – historický (1913) zachycující původní podobu Riegrovy ulice a současný zachycující rekonstrukci zahradního altánu purkmistra Martina Kopeckého. Expozici doplňuje celá řada reprodukcí fotografií z několika fondů (předně Archiv města Plzně) a úryvky ze dvou filmů. Mnohé pozoruhodné drobné exponáty pocházejí ze soukromých sbírek.

Výstava je členěna do tří základních částí. Zabývá se Historickým jádrem města a širším centrem a předměstími do roku 1945 a v letech 1945 – 2016.

Výstava se koná jako připomenutí 100. výročí vydání stejnojmenné knihy Antonína Friedla, 75. výročí vydání knihy Ladislava Lábka Zkáza staré Plzně a 50 let od zahájení plošné demolice centra Plzně kvůli silničním stavbám. A nemělo by jít jen o dokumentaci architektonických, uměleckých a urbanistických ztrát města.

Štítky: