’33 – ’29 – ’36

Pro 31, 2016 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

20.12. – 25.2.

Galerie UM   |   UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

www.ifp.cz…


Kurátorka výstavy: Lucy McKenzie

Vstupné: zdarma

Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin

Galerie UM tentokrát představí mezinárodní výstavu ´33 – ´29 – ´36, kterou připravila skotská umělkyně působící v Bruselu, Lucy McKenzie. Její výstavní projekt kombinuje muzejní historickou výstavu s pracemi současných umělkyň a designérek a sleduje postavení ženy nejen v kontextu životního stylu, módy a užitého umění.
Tematický rámec výstavy zachycuje konflikt mezi antikvitou a modernitou projevující se mimo jiné i v současném rozlišování femininity a feminismu. Zabývá se zde i mylnými představami o emancipaci. Časový vývoj této problematiky Lucy McKenzie demonstruje na příkladu prací tří výrazných představitelek módního návrhářství a uměleckého řemesla meziválečného období – Boženy Rothmayerové-Hornekové, Kató Lukáts a Madeleine Vionnet – a realizacích současných umělkyň a designérek – Ateliéru E.B, Tauby Auerbach, Katji Mater, Becy Lipscombe, Eileen Quinlan a svých vlastních.
Hlavním inspiračním zdrojem se jí stal avantgardní knižní a výstavní projekt, na kterém spolupracovala Božena Rothmayerová-Horneková, Civilisovaná žena z roku 1929. Lucy McKenzie, v tomto projektu odhaluje konfliktní uskutečňování ženské emancipace v rámci modernismu a poukazuje na protichůdnost funkcionalistického životního stylu a ženství, společenských ideálů a konzumní reality. Expozici doplňuje tvorba francouzské módní návrhářky Madeleine Vionnet, která se naopak obrací k ženství a nadčasovým ideálům dynamické symetrie a proporcím starověkého Řecka a Říma. Další z představitelek modernismu Kató Lukáts rozvinula svůj vlastní styl, který zkoumal avantgardní možnosti skryté v konzumní kultuře. V meziválečném období pracovala jako ilustrátorka a návrhářka v oblasti reklamy a obalového designu.