Dětské studio divadla Ponec

Dub 15, 2016 // kaja // 0 komentářů // AKTUALITY, DIVADLA
Přemýšlíte, jak uplatnit pohybový talent svého dítěte, aniž byste ho směřovali ke konkrétnímu tanečnímu stylu? Vyzkoušejte Dětské studio divadla Ponec, kde se děti formou nejrůznějších pohybových her naučí, jak správně držet své tělo, pohybovat se v prostoru a spolupracovat s ostatními na jevišti.
Zkušené pedagožky, které na výuce spolupracují, umí potenciál dětí rozvinout do té míry, že jim přiblíží opravdový taneční prožitek umělců. Dětské studio divadla Ponec není v žádném případě obdobou taneční školy, ZUŠ či amatérského souboru, je vedeno tak, aby nevznikal tlak na veřejná vystoupení dětí, naopak, cílem je soustředěná práce dětí ve skupině ve vzájemné důvěře a podpoře dílčích úspěchů jednotlivců.

Divadlo Ponec 15.04.2016

Dětské studio divadla Ponec je organizováno občanským sdružením Tanec Praha při divadle Ponec – scéně pro současný tanec a pohybové divadlo. Nabízí pravidelné odpolední hodiny tanečně-dramatické výchovy pro děti ve věku od 4–8 let. Koncepce Dětského studia je směřována ke kreativnímu rozvojiosobnosti dítěte, jedná se o podporu jeho nadání a invence s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi. Dětský přirozený projev lze rozvíjet prostřednictvím improvizace, podporou emoční i intelektuální složky vnímání, prostorového cítění, představivosti a kreativní práce s držením těla a jeho energií.

Nápad zakladatelky Tance Praha Yvony Kreuzmannové založit Dětské studio divadla Ponec vznikl z přesvědčení, že zásadním východiskem pro širší přístup veřejnosti k současnému tanečnímu umění je práce s mládeží, počínaje dětmi od předškolního věku. A to s plným vědomím faktu, že současný tanec má nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávacím procesu budoucího umělce, ale obecně ve výchovném procesu všech věkových i sociálních kategorií.