O čem víme – výstava Margity Titlové Ylovsky

1.3. – 2.4.

 Galerie U Betlémské Kaple   |   Betlémské náměstí 8, Praha 1

www.galerieubetlemskekaple.cz…


Výstava Margity Titlové Ylovsky je založená na mapování projevů lidského těla a jeho energie.

Výstava se zaměřuje na dotyk lidské ruky. Zcela unikátní jsou dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou kirliánovy fotografie. Cílem výstavy je vytvořit dialog s divákem o vztahu k sobě samému a vztahu k prostoru.

Multidisciplinární výstava Margity Titlové Ylovsky se zaměřuje na unikátní fotografické projekty z 80. let, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Koncepce výstavy  je založená na mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Unikátní spojení umělecké tvorby a přírodních věd nacházíme v zachycení energie lidského těla kirliánovým přístrojem a moderními digitálními médii. Součástí výstavy jsou i velkoformátové kresby rtěnkou, které výtvarně souvisí s celou koncepcí výstavy.

Jednotlivé fotografické projekty:

Kirliánova fotografie

Fotografie energetického vyzařování provedl jako první Nikola Tesla v roce 1891. Tuto technologii znovuobjevil ruský inženýr Semjon Kirlian, po němž dostala fotografie zachycující životní energii své jméno. Margita Titlová využila v 80. letech tuto technologii a přenesla tak díky ní do svých kreseb svůj momentální fyzický i mentální stav těla.

Se stínem

Tento intimní fotografický cyklus, zachycuje dialog těla s vlastním stínem – všudypřítomným mementem naší existence.

Cyklus velkoformátových fotografií

Cyklus zachycuje performance z 80. let, kdy autorka výtvarnými prostředky mění prostor a vlastní vizualitu. Nedílnou součástí fotografií jsou i texty a kresby. Nejdeme na nich názvy jako „Chtěla bych někdy jen tak přijít a říct ano, je to možné.“nebo „Projít, začít, vzniknout, zrození, impuls, teď,…ani jedno slovo neurčuje přesně to, o čem víme.“

Bardotky

Jedná se o portréty na fotografickém materiálu, parafrázující dívčí portréty z 60. let tzv. Glamour Girls. „Bardotky“ jsou vytvořené lidskou energií na Kirliánově přístroji.

Malba lidským teplem (video projekce)

Projekt představený na Bienále v Mnichově v roce 2015 využívá možnosti digitálních technologií termovize. Tepelné zóny prostředí a lidského těla jsou přenášeny do barevných záběrů. Tepelné zóny vytvářejí kolem těla barevnou malbu, chladnutím mizící. Video vizualizuje v barvách svět, který normálním zrakem nevidíme.

Margita Titlová Ylovsky se narodila v roce 1957 v Praze, studovala na pražské Akademii výtvarných umění. Její pole působnosti je velmi široké, zabývá se malbou, kresbou, grafikou, filmem, fotografií a instalací. Využívá možnosti různých druhů energií a rozmanitých postupů, které často vycházejí z objevů přírodních věd. Rozvíjí principy konceptuálního umění, vychází ze vztahu lidského těla a přírody. Využívá spojení klasických i netradičních technik.