Tanja Boukal

24.11.2021 – 6.3.2022

Dům umění města Brna – Galerie Jaroslava Krále | Malinovského náměstí 2, Brno-střed

www.dum-umeni.cz…


Kurátor: Jana Vránová

Díla Tanji Boukal se zabývají tématy, jako jsou boj o práci a přežití či migrace a s ní spojená sociální nouze. Jejím pracovním materiálem jsou vlákna, resp. textilie, které vyrábí pomocí různých technik. K profesionálně zvládnutému tradičnímu řemeslu tkaní či výšivky přidává Boukal bystrý a empatický zájem o lidskou existenci, například když vyšívá fotky ze zpravodajství o uprchlících. Extrémně obtížnou a časově náročnou technikou, kterou Boukal volí, jako by podtrhovala důležitost portrétovaných a vracela jim kus jejich lidské důstojnosti.