Theory of vision – Karolína Rossí, Pavel Trnka

Srp 4, 2017 // NAŠE KULTURA // 0 komentářů // VÝSTAVY

1.8. – 24.8.

Pragovka Art District | Kolbenova 34, Praha 9

www.pragovka.com


 

Výstava obrazů Karolíny Rossi a Pavla Trnky představuje několik způsobu či teorií nahlížení na společné téma, kterým je krajina. Podkladem inspiračních zdrojů obou autorů je v tomto případě pohyb, světlo, rytmus, voda. Dívání se bez jakýchkoliv civilizačních vymožeností, pouhým okem.

Pavel Trnka se krajinu snaží vnímat jako živou bytost. Jistý je vliv taoismu, ale i názorů některých současných filozofů, či biologů, např Ruperta Sheldrakea. Vyjadřuje se plochou, linii, bodem. V některých kresbách se v podobě siluet vynořují prvky architektonické či industriální krajiny, která odkazuje na lidský element. Jde mu především o rytmizaci plochy a práci s odstíny, které přírodní úhel nabízí. Nevyužívá vždy celou škálu odstínů, naopak ho zajímá bohatost v omezené škále odstínů.

Karolína Rossi zkoumá, jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit. Jako dobrý příklad může posloužit třeba Mariánský příkop v Tichém oceánu, jehož největší hloubka přesahuje 10 000 metrů. Zatím je známo, že tu žije 13 druhů živočichů nejpodivnějších tvarů, uzpůsobených k životu v tak ohromné hloubce. Jen málokdo ale má možnost do Mariánského příkopu skutečně nahlédnout, a tak nám musí stačit to, co se o něm dozvíme zprostředkovaně a to, co nám dovolí vidět naše vědomí. Zajímají ji limity představivosti ve chvíli, kdy je stanoven konkrétní impuls bez jeho faktické znalosti.