Zdeněk Adámek – Malba, kresba, grafika

11.9. – 22.11.2020

Jihomoravské muzeum – Dům umění | Masarykovo náměstí 11, Znojmo

www.muzeumznojmo.cz…Zdeněk
Adámek /1940-2012/

Narodil se 28. července 1940 ve Ctidružicích (okres Znojmo).

Po absolvování pedagogických studií v Brně se váží začátky jeho učitelského působení k Třešti u Jihlavy, kde setrvává až do konce šedesátých let. Zde se již realizuje v kreslení a grafice, např. výtvarně zpracoval publikaci o škole v Třešti, vlastivědné sborníky muzea a další výtvarné návrhy pro místní podniky. V novostavbě školy vytvořil skleněnou mozaiku. Po smrti otce se vrací do Ctidružic, kde žije jeho bratr Mojmír. Stává se učitelem na základní škole v Šumné, kde mimo krátkou přestávku, kdy byl po pražském jaru přemístěn do Vranova nad Dyjí se v roce 1971 vrací učit do Šumné, kde setrvává až do důchodového věku.

Od studentských let se stává výtvarná práce jeho nedílnou součásti života. Věnoval se kresbě tuší a pastelu, zabýval se i malbou temperovými a olejovými barvami. Po objevu možností grafiky si oblíbil linoryt a dřevořez. Přesto se však postupně od sedmdesátých let zabývá akvarelovou malbou, která ho zaujala svou obtížností. Jejím prostřednictvím nalézá osobitý rukopis. Námětově čerpal z krajiny, především z oblastí Vysočiny a jižní Moravy. Akvarelu se věnoval velice intenzivně a tuto techniku měl dokonale zvládnutou. Maloval na ruční papír z Velkých Losin mokrou technikou. Jako dominantní v jeho tvorbě nakonec zůstává akvarel tuš a perokresba.

Mimo tématu krajiny se věnoval i portrétům, v oblasti užitého umění to byly plakáty, pozvánky, obálky knih, ilustrace, loga, etikety a mnoho dalšího. Vytvořil např. reliéf prezidenta T. G. Masaryka, který je umístěn na průčelí kulturního domu ve Ctidružicích.

Zdeněk Adámek zemřel 20. října 2012 ve Ctidružicích. Jihomoravské muzeum získalo v roce 2017 malířovu pozůstalost. Jedná se o desítky kreseb, návrhů, akvarelů a dalších prací. Připravili jsme tuto tematicky pestrou výstavu, k 80. výročí autorova narození, a to pouze výběrem z tohoto konvolutu prací. Doufáme, že přispějeme k rozšíření povědomí o pestrosti tvorby Zdeňka Adámka.

Štítky:, ,