(Ne)Moc

3.6. – 6.11.2022

DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz…


Kurátor: Ivana Brádková in memoriam, Terezie Zemánková

„Nebyl jsem nemocný, byl jsem mocný až moc.“ – Zdeněk Košek o období, kdy řídil počasí na celém světě, 2003.

Závěrečná výstava ze série pandemické trilogie tematizuje dualitu moci a bezmoci odrážející se v současném umění.

Touha po moci je hnacím motorem dějin, konstruktivním hybatelem i destruktivní silou. Ve stínu autoritativních mocnářů stojí bezejmenné zástupy bezmocných, kteří slouží jako vykonavatel mocenských her i jako jejich publikum. Záměr uspořádat výstavní projekt, který by mapoval, jak se dualita moci a bezmoci odráží v současném umění, vznikl několik let před pandemií covidu-19 i před válkou na Ukrajině, které téma postavily do zcela nové perspektivy. V ostrém světle nyní vystupuje patologie osobností potentátů, absurdita fungování některých institucí i slepá poslušnost davu. Strach a pojmenování nepřítele se vyjevují jako efektivní prostředky v prosazování mocenských cílů. Co bylo považováno za šílené, stává se normou. Nemoc mocných a moc bezmocných získávají nové obsahy.

Vyostřená optika umělců přizvaných do projektu NeMoc a místy až vizionářský vhled nabízí nekompromisní pohled na současnost i na historii, která se, jak známo, opakuje. Výstava zároveň klade otázku, kde končí normalita a začíná „nemoc“, a pokouší propustnost kategorií art brut a současného umění.